El sector del ioga es troba en fase d'adaptació

 

El sector del ioga es troba en fase d'adaptació, doncs en els anys 2011 i 2012 es van publicar dos Reials decrets en els quals es regulava la Qualificació professional i el Certificat de Professionalitat en “Instrucció en ioga”, la qual cosa suposava facilitar als professionals del ioga l’accés a una titulació oficial i una formació reglada específica.
 
És important disposar d'una pàgina d'aclariments on els practicants i professionals puguin trobar referències clares sobre el ioga i la seva pràctica legítima, ajustades a unes normes ètiques professionals, sobretot en la publicitat dels certificats d’estudi que ofereixen les escoles, on més abusos i deslleialtats professionals es constata. Si la FCI vol ser un instrument per al lleial desenvolupament de l'activitat comuna esperem que aquesta pàgina pugui ajudar en aquest sentit.
Aquí dons posem un espai a la teva disposició, practicant o professional, per a qualsevol queixa o reclamació que precisis fer en l’àmbit del ioga, faci referència a afiliats o no.
 
Pel teu comentari o reclamació t'has de posar-te en contacte amb secretaria per e-mail secretaria@fcioga.org, identificar les dues parts i explicar els teus motius.
La Federació pot ser l’entitat mediadora, i en cas de conflicte sortirà anotat aquí. Gràcies.
 
 
 
Aclariment:
 
Això no és cert. Respon a un moment de confusió.
El ioga pertany a la família d’activitats físiques i esportives, subfamília recreatives.