Un nucli social que dignifica

 

Tens presencia en un directori que garanteix la teva formació, amb dades de contacte, per el públic  practicant. Recomanació, borsa de treball ...
Si vols, ubicació en el directori del teu centre de pràctica i/o escola de formació amb totes les dades de contacte, l’estil que treballes i presencia visible en un mapa de Catalunya.
Agenda conjunta de les teves activitats puntuals i publicitat on-line gratuïta.
Accés a l’assegurança de responsabilitat civil professional obligatòria i d'autònom.
Assessoria jurídica, d’Acreditació de competències professionals, pedagògica
Trobades de formació en primers auxilis, riscos laborals ...
Biblioteca amb llibres digitals i recomanacions. Blog per participar amb els teus articles i firma. 
Segell de "bon fer", certificats.
Suport a les comissions de treball.
I un gran etc. per ajudar a cobrir les teves necessitats professionals. Som una plataforma de difusió i un excel·lent mitja de comunicació amb l’administració.
Però ...
 
Quan parlem de prestacions sembla que sigui el motiu per afiliar-se i no es així: “jo m’apunto per a tenir això”.
Quan es recolza s’ajuda, i també és clar que la unió fa la força. 
La FCI existeix per a donar suport als seus afiliats professionals, assisteix en afers comuns o necessitats puntuals pertinents a l’àmbit del ioga, genera un nucli social obert a totes les simpaties i disciplines, i estableix el sector.
 
No es vol parlar de serveis concrets perquè no es tracta d’afiliar-se a la FCI quan hi ha una necessitat, i donar-se  de baixa desprès. Aquest no es el concepte, sinó ser una plataforma de difusió al practicant amb dades obertes d’estil i mestratge,  borsa de treball, situació de centres de practica i escoles de formació en un mapa de Catalunya, estils de formació, comunicació al practicant de les activitats que es realitzen al nostre territori, oferir una biblioteca i un blog al practicant de temes interessants publicats entre tots dins de la tradició, etc.

La Federació és un nucli social que t’uneix al propi creixement del ioga, i a títol personal tindràs: assegurança de responsabilitat civil professional conjunta que la llei obliga per 55€ any, assessoria jurídica, riscos laborals, primers auxilis, pedagogia, assessoria sobre temes d'Acreditació, recolzament a les comissions de treball a escoles, hospitals, entitats privades, certificats, etc
 
Afilia't, ens faltes tu en el directori. Pots afiliar el teu centre i comunicar les teves activitats. Afiliar la teva escola, i si compleixes amb el Reial Decret 1034/2011 del 15 de juliol, convertir-te en escola col·laboradora. El practicant tindrà accés a la biblioteca, el blog i les teves activitats, sabrà de tu, de l’estil que ofereixes. o de la teva situació i disponibilitat.

Acompanya la teva informació del nostre segell de “Bon fer” i et recomanarem perquè per estar amb nosaltres, obligatòriament, has de tenir formació i abraçar el nostre codi ètic.
 
Els avantatges son molts, som una entitat sense ànim de lucre, nova, que et fa estar dins del sector.

FCI
 

Una àrea que et converteix en professional, un sector que es dirigeix a l’administració, un suport pel practicant, un intercanvi d’informació i uns serveis a la teva disposició. Tothom sempre s'ha d' afiliar als directoris a través d'una associació que serà visible en l'apartat de "Llistat d'associacions membres". Amb la teva presència en el directori ja ets dins, ja pertanys a un nucli social de l' àmbit del ioga.

Directori personal

Afiliar-se a aquest directori és el primer pas i imprescindible, a partir d’aquí pots fer altres afiliacions.
Un cop t'has afiliat, tens presència automàticament en el directori personal: instructor, monitor, professor... Demostrant els teus estudis, comprometent-te en el codi deontològic de la Federació, seràs reconegut i les teves dades visibles en el directori personal, servint també de borsa de treball, localització, etc. Aquesta inscripció amb el teu DNI/NIE és la que dóna dret a totes les prestacions de la FCI. 

 

Directori de centres de pràctica de ioga

Si afilies el teu centre en el directori, les dades de contacte, l'estil, la foto/logo del centre seran visibles pel públic, amb un mapa de situació, fent l'oferta així a nous practicants, i formant part del nucli social. També podràs inscriure gratuïtament les teves activitats puntuals a la nostra agenda. La Federació farà la corresponent publicitat amb presència en el web i a través de llistes de distribució i mitjans digitals. Volem que quedin recollides en un sol lloc totes les activitats de ioga que es proposen a Catalunya. Bona publicitat per a tu i facilitats per al practicant.

 

Directori d’escoles de formació en ioga

També hi ha un directori d’escoles de formació en ioga, sigui certificada, de formació no formal o de formacions parcials. Igual que succeeix amb els centres, si t’afilies figuraràs en el directori d’escoles de formació de ioga de Catalunya amb dades de contacte, situació en el mapa i estil de la teva formació. L’escola recomanada, a més d'afiliada a la Federació ha de contemplar en la seva formació la part de tradició i espiritualitat que ofereix el ioga, i no limitar-se solament a un aspecte gimnàstic. Si es compleix amb el RD 1076/2012 del 13 de juliol, es pot ser una ESCOLA COL·LABORADORA amb tracte personalitzat.

 

Assegurança de responsabilitat civil professional per 55 € / any

Tots els membres acreditats o en possessió del Certificat de Professionalitat tenen la obligació de fer una assegurança de RC professional. Amb la consideració, segons el Reial Decret, de falta greu no tenir-la.  Els membres no acreditats podrien no quedar contemplats com a professionals, i en cas de sinistre i judici es podria dictaminar que no estan autoritzats a desenvolupar la professió, llavors la companyia asseguradora podria deixar sense efecte la pòlissa, perquè en ella es diu que l'assegurat està degudament format per a exercir la professió que s'assegura. La FCI ha concertat un acord amb l'asseguradora FIATC segons el qual tots els membres de la Federació, en estar formats, tindran la consideració de professionals. Oferim assegurança de responsabilitat civil professional amb pòlissa conjunta per als membres de la FCI al preu unitari de 55€/any, amb les següents prestacions:

 • La responsabilitat civil professional que cobreix el dany a les persones que es pugi ocasionar en el desenvolupament de la seva professió de ioga.
 • La responsabilitat civil locativa que cobreix la responsabilitat civil pels danys que un membre de la federació assegurat pugui ocasionar al local on està exercint l’activitat de ioga, com a inquilí d’aquell local.
 • La responsabilitat civil del dany que pugui ocasionar a tercers, l’immoble, o les instal·lacions del local destinades a ioga quan el professor federat n’és el titular d’aquest immoble.
 • Límit per víctima 150.000 €.
 • Límit per sinistre ¡/o anualitat del assegurat 300.000 €.
 • Límit ampliat a 1.500.000 € de cobertura total pòlissa conjunta.
 • Franquícia 250€.
 • La validesa de la pòlissa és anual renovable i mentre no s’avisi amb un mes d’antelació serà renovada al seu venciment.

Adjuntem pdf del contracte aquí (Oferta RC Professional ioga) Contracte pòlissa nº 0040-5080504 – Companyia FIATC.

Es pot inscriure a la pòlissa conjunta de la FCI qualsevol persona afiliada a la Federació. Les altes es fan: 1 de gener – 1 d’abril – 1 de juliol – 1 d’octubre. S’abona l’anualitat sencera mitjançant rebut al compte, renovable cada any.

Per a sol·licitar-la, enviar al correu de la Federació assegurances@fcioga.org les següents dades:

 • Text sol·licitant ser inclòs en la pòlissa conjunta de la FCI.
 • Nom complert.
 • Numero de DNI/NIE.

Volem aclarir que no és la Responsabilitat civil, si no la Responsabilitat civil professional.

 

Assegurança d’autònom

És possible que estiguis buscant una assegurança que cobreixi una malaltia o accident teu si ets autònom. Et proporcionem aquesta assegurança que s'ha d' estudiar en cada cas per l’edat i l’ historial mèdic, però a tall d'exemple podem dir: Esta comptada sense revalorització i cobreix la baixa tant de la malaltia com l’accident amb indemnització baremada. No inclou pagament de servei mèdic, indemnització de pagament quirúrgic-hospitalari ni invalidesa. Es refereix al temps de baixa que produeix la malaltia o l’accident segons llistat baremat, i am una edat al voltant de 40 anys amb un pagament de 41€/ mensuals es cobren diàriament 40€/dia Qui estigui interessat pot enviar correu amb la seva data de naixement, nom i DNI/NIE al correu assegurances@fcioga.org i s’enviarà pressupost (no contracte. Això es personalitzat).

 

La FCI posa a l'abast dels professionals una assessoria jurídica per a ajudar, orientar i assessorar en el millor desenvolupament de l'activitat professional, sense riscos, amb la tranquil·litat del coneixement de les regles, normes i obligacions que ens afecten.

Posem a la disposició de tots els membres federats dues classes de serveis d'assessorament jurídic:

 • D'una banda, un servei col·lectiu d'assessorament i orientació jurídica, que es concretarà en xerrades, conferències, jornades obertes a tots els federats.
 • Un servei d'assessoria personalitzat per a cada federat en particular, a preus econòmics, que admetrà consultes específiques per a cada cas.

Per a això es podrà escriure un mail a secretaria@fcioga.org, indicant el DNI/NIE, el nom, un telèfon, i la pregunta concreta o la consulta sobre la qual es necessiti assessorament. I si el tema comporta un estudi en profunditat o un seguiment jurídic, els afiliats gaudiran de preus especials i descomptes en els despatxos d'advocats col·laboradors de la FCI.

Per a qüestions relacionades amb el procés d'Acreditació de competències professionals remetre's a l'assessoria d'acreditació.

La FCI posa a l’abast dels professional que ho requereixin una informació i assessoria del procés d’Acreditació de competències professionals, on anirà avisant de les noves convocatòries i la documentació necessària.

Posem a la disposició de tots els membres federats dues classes de serveis d'assessorament sobre l’acreditació:

 • D'una banda, un servei col·lectiu d'assessorament, informació, i orientació que es concretarà en xerrades o jornades obertes a tots els federats.
 • Un servei d'assessoria personalitzat per a cada federat en particular, a preus econòmics, que admetrà consultes específiques per a cada cas.

Dades:

● Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.

● RD. Reconeixement de les competències professionals.

● RD. Qualificació professional.

● Fitxa qualificació (Acreditació).

● RD. Certificació professional.

● Fitxa del Certificat de professionalitat (per convertí l’escola).

 

Curs de primers auxilis

Mantindrem periòdicament i segons sol·licitud els cursos de primers auxilis amb la Creu Roja. De moment per 120€ i semi presencials.

Es composen de 50 hores, fen-ne 16 de pràctiques presencials en dos dissabtes de 8 hores. La duració on-line del curs es d’un mes.

Aquest curs és obligatori per a presentar-se a les futures acreditacions i recomanable per a tots els professionals del ioga.

 

Cursos de “Fisiomyoga”

Ioga fusionat amb la Fisioteràpia i la Osteopatia. Actualment tot conductor d’una activitat física ha de ser coneixedor del aparell locomotor del que partim, conèixer bé les contraindicacions, les àssanes adequades a les diferents patologies, i en general saber donar solucions (preu reduït)

 

Ponències en riscos laborals

Formació no formal en trobades col·lectives adreçades al ioga per a conèixer bé la complexitat avui dels riscos laborals, i tenir l’espai de pràctica en les millors condicions (preu reduït)

 

Ponències de temes pedagògics

Formació no formal en trobades col·lectives adreçades a l'àmbit del ioga, perquè ens obrim a una època en què l'exercici professional de l'ensenyament i/o de la conducció de sessions de ioga, ha d'adequar- se a criteris de suficiència i qualitat pedagògics a fi de facilitar, entre d'altres, la contemplació dels estàndards de qualitat exigibles en la docència i en la programació d’activitats o cursos (preu reduït)

 

Anirem anunciant les diferents activitats de la Federació dins el camp de la formació. Trobaràs sempre la informació al apartat “Activitats de la Federació”.

En l’apartat “Agenda d’activitats” trobaràs les activitats programades pels afiliats en ordre d’agenda (per anotar gratuïtament l’activitat puntual has d'haver donat d’alta el teu centre). Separat i al costat, trobaràs també les activitats programades per la FCI. Estan relacionades amb les prestacions i s’aniran programant a demanda.

És un espai de suport a les iniciatives de professionals que promouen el ioga en llocs diferents als de la seva pràctica: escoles, universitats, hospitals, presons...Una tasca mereixedora de ser reconeguda i valorada

Si no te’l hem enviat, per sol·licitar-lo, el centre o escola a d'estar afiliada a la FCI. Envia una sol·licitud a secretaria (secretaria@fcioga.org) amb el número de DNI/NIE de qui ho sol·licita i el nom del centre que vols que figuri.

Si no s'està inscrit a la FCI, el certificat no tindrà cap validesa i, en cas de baixa, s'haurà de retirar. Si es manté es farà un “Aclariment” as la web de la Federació.(mostra del certificat de BON FER)